Välkommen till Kabel och Kaffes lilla hemsida!

Här tänker jag att jag ska lägga upp blandade instruktioner på hur jag har gått tillväga när jag löst olika saker. Ibland efter önskemål från följare. Ibland efter att jag lagt orimligt mycket tid på något som jag gärna vill att andra ska slippa.